Här kan du se alla medlemmar och revisorer i styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rönningeborg.


Ordförande: Jan Berthem


Vice ordf.: Anita Eininger


Ledamöter: Ulla Söderberg, Hans Hansson, Margot Allgurin


Suppleanter: Gunilla Axelsson, Monica Olvinder, Ellert Ström


Revisorer: Christer Söderman och Sven-Erik Karlsson


Revisor Parameter Revision AB (Stockholm)

Huvudansvarig revisor: Marie Nordlander
Årsredovisning 2021

(klicka i övre högra hörnet för att öppna dokumenter)