Här kan du se alla medlemmar och revisorer i styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rönningeborg.


Ordförande: Jan Berthem


Vice ordf.: Anita Eininger


Ledamöter: Ulla Söderberg, Hans Hansson, Monica Olvinder


Suppleanter: Ellert Ström, Ewa Hansson Grahn, Kerstin Alexandersson


Revisorer: Christer Söderman och Sven-Erik Karlsson


Revisor Parameter Revision AB (Stockholm)

Huvudansvarig revisor: Marie Nordlander
Årsredovisning 2023

(klicka i övre högra hörnet för att öppna dokumenter)