ronningeborg.se


Brf Rönningeborg


- boende för 55+

- nära till det mesta

- stabil förening

- 261 lägenheter

- servicefunktioner

Här kan du se alla medlemmar och revisorer i styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rönningeborg.


Ordförande: Jan Berthem


Vice ordf.: Anita Eininger


Ledamöter: Stig Edberg, Ulla Söderberg, Hans Hansson


Suppleanter: Agneta Enström, Margot Allgurin, Gunilla Axelsson


Revisorer: Hans Strid och Sven-Erik Karlsson


Revisor Parameter Revision AB (Stockholm)

Huvudansvarig revisor: Marie Nordlander
Årsredovisning 2019

(klicka i övre högra hörnet för att öppna dokumenter)


Emanuel Birkes väg 2

14430 Rönninge

Kontoret kan nås under vardagar via telefon mellan 9:00-16:00. Besökstid på tisdagar och torsdagar mellan 10:00-11:30.

Webredaktör:

Anita Eininger

08 532 523 00